Elafibranor (GFT505) pulver – Det nya läkemedlet för NASH-behandlingsstudie