IDRA-21 Pulverdosering, halveringstid, fördelar, biverkningar och granskning